Annekset bruktbutikk

Velkommen innom den nye bruktbutikken vår på Bjørkheim som blir drifta av frivillige!

Aldersgruppe: For alle

Annekset bruktbutikk opna 3 desember-20.  

Bruktbutikken er eit resultat av godt samarbeid mellom Samnanger Frivilligsentral og Samnanger Lokalsamfunnsforeining. 

Det er dei driftige personane i Lokalsamfunnsforeininga som driv butikken, mens frivilligsentralen er med i styringsgruppa som støtte/ tilretteleggjar. 

Alt overskudd skal gå til gode formål til glede for små og store innbyggjarar i Samnanger. 

Har du varer å donere, er det mogeleg å levere varene i åpningstida til butikken. Store møblar tas i mot etter avtale. 

Opningstidene  er torsdag-fredag kl.12-18, lørdag kl. 12-16. I desember er det imidlertid utvida opningstider: onsdag-lørdag 12-18. 

Ønskjer du å melde deg som frivillig til bruktbutikken, kan du ta kontakt med frivilligkoordinator Karina Liøen Frøland, eller ein av dei andre i styringsgruppa til Samnanger Lokalsamfunnsforeining; Eva Hellevang, Birte Liøen eller Liv Røsseland. 

Meir info om butikken finn du her:  https://www.facebook.com/anneksetbruktbutikk


2022 © Samnanger Frivilligsentral